Ydelser

Executive Search

Search foregår for det meste åbent i markedet, hvor vores erfarne headhuntere selv kontakter kandidaterne direkte, og sælger, men aldrig oversælger, stillingen og virksomheden. I nogle tilfælde foregår denne search anonymt, hvor headhunteren først orienterer potentielle kandidater om virksomhedens navn, når de har underskrevet en fortrolighedserklæring (NDA) på et møde. Det sker typisk i de tilfælde, hvor virksomheden ønsker at udskifte en ikke-opsagt medarbejder eller ikke ønsker at omverdenen skal kende til rekrutteringen.

Det er efter vores opfattelse afgørende at kandidatens adfærd passer til virksomhedens værdier og adfærdskodeks, og at de er højt motiverede for at arbejde i den nye virksomhed.

Businessman signing the papers

Dette betyder også at EQ Search Partners har bygget sin search og screeningsproces op således at kandidaternes adfærd og motivation også bliver afdækket i dybden. I den forbindelse benytter vi en række anerkendte testværktøjer, dybdeinterviews, kandidatens refleksioner omkring motivationen, situations- og stillingsspecifikke cases samt referencerapporter.

EQ Search Partners håndterer også ansøgninger på annoncerede stillinger i de tilfælde hvor virksomheden ønsker at stillingerne annonceres parallelt med vores search i markedet.

Assesment

EQ Search Partners benytter anerkendte testværktøjer i form af Thomas Internationals samlede testpakke. Læs mere på www.thomasinternational.dk

Alle vores headhuntere er certificerede i brugen af testværktøjerne og overholder de Internationale Psykolog Foreningers standarder, hvilket bl.a. betyder at alle kandidater har krav på en tilbagemelding på udført test.