Om EQ

EQ Search Partners er en international Search virksomhed, der består af erfarne konsulenter, der fokuserer på at identificere og flytte motiverede ledere og specialister i Danmark og Internationalt – ofte til meget videnstunge virksomheder.

Vi hedder EQ Search Partners, fordi vi udover de kritiske faglige kompetencer, og erfaringen, vægter den følelsesmæssige profil højt, når vi vurderer potentielle kandidater, herunder hvad der motiverer den enkelte kandidat.

EQ = Emotionel Quotient.

Det er efter vores opfattelse afgørende at kandidatens adfærd passer til virksomhedens værdier og kultur, og at de er højt motiverede i forhold til den kommende rolle, i en ny virksomhed.

Business people walking and talking in city
Businessman waiting in airport

Dette betyder også at EQ Search Partners har bygget sin search og screeningsproces op således at kandidaternes adfærd og motivation også bliver afdækket i dybden. I den forbindelse benytter vi en række anerkendte testværktøjer, dybdeinterviews, kandidatens refleksioner omkring motivationen, situations- og stillingsspecifikke cases samt referencerapporter.

At gennemføre en analyse af emotionel intelligens, hos især ledere, er en mere holistisk og pragmatisk indgang til at forstå hvem der vil gavne organisationen med de nuancer og bløde færdigheder, som følelsesmæssig Intelligens bringer til teamet

Ledere, der er mere emotionelt intelligente, bidrager til et trygt og motiverende arbejdsmiljø der er givende for at optimere resultater, produktivitet og trivslen i organisationen. Ultimativt er disse karakteristika medvirkende til at reducere mængden af medarbejderudskiftninger og højne forretningsmålene i organisationen.

”Motiverede mennesker skaber resultater og udvikling i en organisation”

En stor del af vores arbejdssuccesser er baseret på vores færdigheder, faglige viden og erfaringer, men en anden vigtig succesfaktor handler om, hvor godt vi kommer ud af det med bl.a. teammedlemmer, chefer, kolleger, leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Det er afgørende at vi som medarbejdere forstår os selv, og hvordan vi virker på andre, ligesom vi må kunne forstå, hvad der er vigtigt for andre, også selvom deres personprofil måske er meget anderledes end vor egen. Vi kan anvende denne viden til at opnå vores fælles mål. Følelsesmæssig intelligens handler ikke om at være rar eller blød i vores tilgang til andre. Det handler om, hvordan vi interagerer effektivt med andre for at få ”jobbet” udført optimalt, eller for at opnå det liv vi ønsker, hvad enten det er professionelt eller privat. Følelsesmæssig intelligens er vigtigt inden for næsten alle områder i organisationer, men man kunne fremhæve områder hvor det er særligt relevant, f.eks.; ledelse, teamroller, projektarbejde og alle typer af kunde- og samarbejdsrelationer.

Businessman and woman shaking hands in office

Vores værdier

EQ Search Partners 4 kerneværdier er fortrolighed empati ambition professionalisme

Når vi kontakter og bringer potentielle kandidater ind i et rekrutteringsforløb, er vi meget opmærksomme på at det foregår fortroligt. Vi har diskrete mødefaciliteter og benytter også online møder i dette arbejde. Desuden videregiver vi aldrig information til vores kunder uden kandidatens forudgående accept. I det hele taget overholder vi GDPR-retningslinjer.

EQ Search Partners headhuntere har stor forståelse og empati for at en rekrutteringsproces er en proces, hvor det tager noget tid og indlevelse at få efterspurgte kandidater til at overveje at skifte til en anden virksomhed. Vi respekterer at kandidaterne skal have hjertet med og er oprigtigt motiverede for et skifte. Vi fokuserer meget på at spørge ind til motivationen for skiftet og ønsker oprigtigt at lære kandidaten og mennesket at kende. EQ Search Partners er også ambitiøse på vores kunders vegne og ønsker at finde den rette kandidat med de rette kompetencer og erfaring samt den rette adfærd og motivation for at kunne skabe værdi og udvikling for virksomheden.

Sluttelig er vi professionelle konsulenter med mange års erfaring, der kontakter og tager dialogen potentielle kandidater. Desuden følger vi gennemprøvede processer ligesom alle konsulenter er certificerede i brugen af de benyttede testværktøjer.